Hủy

Triển vọng thị trường Việt Nam Tin tức

  • 04/06/2013 - 16:32

    HSBC hạ dự báo tăng trưởng kinh tế VN còn 5,1%

    Ngày 4/6, Khối nghiên cứu Kinh tế Ngân hàng HSBC đã công bố bản báo cáo về kinh tế vĩ mô - triển vọng thị trường Việt Nam số tháng 6/2013 với tiêu đề "Tái lập trật tự nền kinh tế".