Hủy

Trời cho Tin tức

Ai sẽ giết chết

Ai sẽ giết chết "tiền ảo" Bitcoin?

Trong bài báo "Sự trỗi dậy và sụp đổ của Bitcoin" cách đây 2 năm, Wired đã đúng về sự trỗi dậy của Bitcoin, vậy còn ngày sụp đổ của nó?