Hủy

Trừng phạt mới Tin tức

Rủi ro giảm phát: Việt Nam có lo?

Rủi ro giảm phát: Việt Nam có lo?

Những lo ngại về tăng trưởng giá cả ở Việt Nam thấp khiến một vài tổ chức quốc tế cho rằng Việt Nam đang đối diện với nguy cơ giảm phát