Hủy

Tuyên bố của Hội nghị ASEAN bị lộ Tin tức

Tuyên bố của Hội nghị ASEAN bị lộ

Tuyên bố của Hội nghị ASEAN bị lộ

Dự thảo tuyên bố của hội nghị ASEAN tuần tới bị lộ, trong đó bày tỏ lo ngại tình hình Biển Đông, đề cập tiến độ bàn Bộ Quy tắc ứng xử.