Hủy

TVFG1 Tin tức

TVGF và TVGF2 đều tăng trưởng

TVGF và TVGF2 đều tăng trưởng

Trong quý I/2019, 2 quỹ đã tăng tương ứng 5,5% và 6,5% (không bao gồm phí quản lý) so với mức tăng 9,9% của VN-Index và 3,2% của HNX-Index.