Hủy

Ứng dụng quản lý phòng trọ Tin tức

Trợ thủ cho chủ trọ

Trợ thủ cho chủ trọ

Từ phần mềm hỗ trợ quản lý phòng trọ, Ami muốn hướng tới một nền tảng dịch vụ rộng hơn, sử dụng dữ liệu lớn.