Hủy

Unifarm Tin tức

Làm nông kiểu Unifarm

Làm nông kiểu Unifarm

Unifarm đã tạo ra nhiều mô hình cho thu nhập vượt trội so với những loại cây trồng khác. Chẳng hạn mô hình trồng dưa và ớt chuông bên trong nhà kính.