Hủy

Vientiane Tin tức

Chợ lá dong ở Vientiane

Chợ lá dong ở Vientiane

Chợ góp phần giúp cộng đồng người Việt Nam tại Vientiane gìn giữ một nét đẹp văn hóa đặc trưng của dân tộc.