Hủy

Việt Nam vay ADB Tin tức

ADB cho Việt Nam vay thêm 234 triệu USD

Khoản vay này nhằm hỗ trợ cải cách giúp tăng cường năng lực cạnh tranh của Việt Nam và phát triển hệ thống giao thông đô thị bền vững ở Hà Nội.