Hủy

Vinaphil Tin tức

  • 14/01/2015 - 11:35

    Vinaphil đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu CII

    Giao dịch này được đăng ký thực hiện ngay sau khi Vinaphil được nhận thêm hơn 30 triệu cổ phiếu CII từ việc chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu.