Hủy

Võ quý Tin tức

  • 01/08/2014 - 14:35

    Ai hưởng lợi khi Argentina vỡ nợ?

    Các chủ nợ chưa chắc là người hưởng lợi khi Argentina vỡ nợ vì họ đã mất đi công cụ quyền lực nhất của mình đối với Buenos Aires: sự đe dọa vỡ nợ.