Hủy

Vốn doanh nghiệp nhỏ và vừa Tin tức

  • 18/08/2016 - 09:03

    IFC cung cấp 125 triệu USD cho VPBank

    Gói tài chính IFC cung cấp cho VPBank gồm khoản vay hợp vốn 100 triệu USD kỳ hạn vay 5 năm và khoản tài trợ thương mại trị giá 25 triệu USD.