Hủy

Vòng cấm Tin tức

  • 06/12/2012 - 08:10

    Giá đồng lên cao nhất 6 tuần

    Giá đồng tăng khi kỳ vọng kinh tế Trung Quốc dưới chế độ lãnh đạo mới sẽ được cải thiện hơn, tăng triển vọng nhu cầu hàng hóa.