Hủy

VPK Tin tức

Doanh nghiệp giảm mạnh chỉ tiêu kinh doanh

Doanh nghiệp giảm mạnh chỉ tiêu kinh doanh

Đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán đã lên xong kế hoạch kinh doanh năm 2013. E ngại dư âm xám từ bức tranh kinh teấ 2012, đa phần các chỉ tiêu lớn liên quan đến doanh số, lợi nhuận đều điều chỉnh giảm mạnh.