Hủy

Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối Tin tức

  • 28/05/2013 - 10:44

    Khoảng cách giá vàng sẽ được thu hẹp

    Ông Nguyễn Quang Huy - Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết: cùng với việc triển khai Nghị định 24, NHNN đã phối hợp với cơ quan chức năng triển khai Nghị định 95 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngoại hối và kinh doanh vàng, nhờ thế, đến thời điểm này về cơ bản vàng không còn được sử dụng làm phương tiện thanh toán trong nền kinh tế.