Hủy

Vượt rào Tin tức

Vượt rào tìm vốn ngoại

Vượt rào tìm vốn ngoại

Niêm yết trên sàn ngoại là cách để doanh nghiệp việt huy động vốn đầu tư nuớc ngoài hay đạt các mục tiêu về định giá.

Lãi suất tiền gửi lại vượt rào

Lãi suất tiền gửi lại vượt rào

Nhiều ngân hàng đang bế tắc cho vay nhưng vẫn tăng lãi suất tiền gửi nhằm huy động thêm vốn. Đây là một nghịch lý của thị trường tiền tệ hiện nay.