Hủy

Xấu hổ Tin tức

  • 16/10/2013 - 15:50

    Tín dụng cuối năm khó tăng đột biến

    Nhiều ngân hàng cho biết, giải quyết nợ xấu đang vướng ở khâu thi hành án, thị trường bất động sản đóng băng nên tín dụng khó tăng đột biến.
  • 04/09/2013 - 08:07

    Vốn tín dụng đang tìm đầu ra

    Đến nay tăng trưởng tín dụng đạt 5,6%, khá cao so với cùng kỳ 2012 (cuối tháng 8/2012 tăng 2,27%) song còn cách xa mục tiêu 12% cho cả năm 2013.