Hủy

Xây dựng gia đình Tin tức

  • 04/06/2013 - 08:38

    Nên mua nhà sở hữu nhà nước trước 6.6

    Từ ngày 6.6, Nghị định 34/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước (SHNN) chính thức có hiệu lực (thay thế Nghị định 61 của Chính phủ).