Hủy

Xem so Tin tức

  • 27/04/2016 - 21:27

    Australia xem xét nhập thanh long Việt

    Sau quả vải và xoài, Chính phủ Australia bắt đầu quá trình xem xét để quả thanh long tươi của Việt Nam vào thị trường nước này.