Hủy

Xep thu tu Tin tức

  • 20/12/2013 - 13:14

    Ngành điện “đói vốn”

    Khó khăn trong việc thu xếp vốn khiến nhiều dự án điện trong quy hoạch điện 7 có nguy cơ không kịp tiến độ.