Hủy

Xhosa Tin tức

Sáu tên gọi của Nelson Mandela

Sáu tên gọi của Nelson Mandela

Nelson Mandela trở thành nhân vật quốc tế trong khi chịu đựng 27 năm trong tù vì chiến đấu chống chế độ phân biệt chủng tộc apartheid ở Nam Phi.