Hủy

Xuân thiện Tin tức

  • 06/07/2015 - 13:00

    Sân bay Long Thành và bài toán vốn

    Viễn cảnh tươi sáng của Long Thành vẫn là... lý thuyết, và đi kèm không ít rủi ro. Nếu không được tính toán cẩn trọng, cái giá sẽ là rất lớn.
  • 08/04/2013 - 11:28

    Bất thường trong thống kê kinh tế Việt Nam

    Các chuyên gia cho rằng nếu cứ "nặn" số liệu cho đẹp, nhà điều hành không thể biết thể trạng kinh tế đang ốm tới đâu và sẽ không thể cứu chữa khi bệnh trở nên di căn, bộc lộ ra ngoài.