Hủy

Xuất khẩu Yoga Tin tức

Việt Nam “xuất khẩu” Yoga sang Nhật

Việt Nam “xuất khẩu” Yoga sang Nhật

Lần đầu tiên một công ty Yoga của Việt Nam xuất khẩu nhân lực sang Nhật dưới dạng chuyên viên với mức thu nhập tương đương nhân viên văn phòng ở đây.