Hủy

Xuất lậu vàng Tin tức

Trước giờ giao dịch 17/9

Tính đến cuối tháng 8/2014, tăng trưởng tín dụng đạt 5,82% so với cuối năm 2013. 8 tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu 3,07 tỷ USD.