Hủy

Zalo Business Tin tức

MeDay 2018: Chân dung thế hệ Z

MeDay 2018: Chân dung thế hệ Z

Thế hệ Z, lực lượng lao động chiếm 20% vào năm 2025 ở Việt Nam, có xu hướng sử dụng công nghệ như thế nào?