Sống

Còn ai hoàn hảo hơn Federer?

Còn ai hoàn hảo hơn Federer?

Ngoài một sự nghiệp thành công thì cuộc sống ngoài sân đấu của Federer là hoàn toàn trong sạch, nếu không muốn nói là mẫu mực.

Nguyễn Thi Ngoc Anh