Hủy

Doanh Nhân

ads

Tài sản của ông Trần Đình Long chỉ còn 1,8 tỉ USD

Giá trị tài sản ròng của ông Trần Đình Long giảm mạnh trong bối cảnh cổ phiếu HPG rơi vào chuỗi downtrend.

ads

Metaverse Cuộc so găng giữa các tỉ phú

Cuộc so găng giữa các tỉ phú đang dời sang trận địa mới: metaverse.

ads

Cha & con cùng giữ lửa giao thương

Ông Phạm Phú Ngọc Trai và con trai của mình vẫn bền bỉ kinh doanh và mở ra những cánh cửa làm ăn với bên ngoài cho doanh giới.

Người Tiên Phong