Hủy

Tài Chính

ads

PPC: Sáng cổ phiếu điện

Nhiệt điện Phả Lại đang có nhiều yếu tố thuận lợi để tiếp tục tỏa sáng trong năm nay.

ads

Cổ phiếu Tesla đã tăng hơn 4.000% kể từ khi IPO 10 năm trước

Cổ phiếu Tesla đã tăng vượt trội so với các cổ phiếu công nghệ và ô tô khác kể từ khi IPO hồi 10 năm trước.

ads

Sau khi lập đỉnh thanh khoản, thị trường chứng khoán bắt đầu hạ nhiệt

Từ đầu năm 2020, dưới tác động của COVID-19, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua nhiều biến động.

  • Nợ xấu đang xấu hơn

    Ngay cả khi tung gói tín dụng hàng trăm ngàn tỉ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp, nợ xấu vẫn sẽ tăng trong năm nay.

Nhân vật