Hủy

Kiều bào

ads

Người Việt hồi hương: Câu chuyện từ New Delhi

Giữa đại dịch, Việt Nam đã và đang làm việc chặt chẽ với các chính phủ để cung cấp hỗ trợ lãnh sự đối với những công dân Việt bị ảnh hưởng.

ads

ALOV họp triển khai nhiệm vụ 2020 - 2021, trình bày nhiều tham luận quan trọng

15 tham luận quan trọng trong tất cả các lĩnh vực của đất nước mà cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có thể tham gia trong 2 năm tới.

ads

Họa sĩ Việt kiều “Đưa hội họa vào cuộc sống”

Triển lãm trưng bày những tác phẩm của Danh họa Bùi Xuân Phái vẽ từ năm 1965, 1975 đến 1988 do họa sỹ Văn Dương Thành sưu tập.

Nhân vật