Hủy

Tìm kiếm sun-group

Mối nguy của khách sạn truyền thống

Mối nguy của khách sạn truyền thống

Sự xuất hiện của những ứng dụng như Airbnb đang đe dọa đến ngành kinh doanh khách sạn truyền thống nhưng cũng mở ra cơ hội cho loại hình lưu trú khác.