Hủy

Tìm kiếm samsung

  • 09/12/2018 - 12:54

    Mối lo tăng trưởng chậm lại

    Năm 2018 khởi đầu thuận lợi và Việt nam có thể đã cất cánh nếu không xuất hiện những làn gió ngược như: Samsung giảm sản lượng và chiến tranh thương mại.
  • 11/10/2018 - 17:23

    Samsung ra mắt Galaxy A9

    Với bốn ống kính, trải nghiệm sẽ trở nên phong phú hơn cho phép người dùng thỏa sức sáng tạo và lưu giữ, kiến tạo và sẻ chia hình ảnh.