Thế giới

Nhật Bản hợp thức hóa casino

Nhật Bản hợp thức hóa casino

Quốc hội Nhật Bản hôm nay đã thông qua luật hợp pháp hóa casino, mở đường cho việc phát triển các casino tích hợp khu nghỉ dưỡng và mua sắm.