Hủy

Tìm kiếm tri-tue-nhan-tao

Cha đẻ AI lo cho AI

Cha đẻ AI lo cho AI

Giáo sư Yoshua Bengio muốn thế giới ngưng nói về cuộc đua AI, thay vào đó tìm cách đưa AI đến gần hơn với các nước đang phát triển.

  • 14/11/2018 - 14:15

    Ngôi nhà tương lai HomeX

    Người khổng lồ Panasonic đang có bước chuyển rất nhanh sang các mảng kinh doanh hướng tới các giải pháp về lối sống.
  • 29/09/2018 - 09:37

    Sống chung với robot

    Kỷ nguyên robot đang hiển hiện. Con người sẽ lựa chọn cách đứng cạnh người bạn mới này.