Hủy

Tìm kiếm tri-tue-nhan-tao

Sống chung với robot

Sống chung với robot

Kỷ nguyên robot đang hiển hiện. Con người sẽ lựa chọn cách đứng cạnh người bạn mới này.