Hủy

02 Tin tức

 • 12/02/2015 - 10:07

  Ngân hàng 2015 đầy triển vọng

  4 điểm sáng cho ngân hàng năm nay gồm chỉ thị 02 về xử lý nợ xấu, cải tiến hoạt động của VAMC, M&A, lãi suất cho vay tiếp tục giảm.
 • 04/06/2013 - 08:45

  Yêu cầu lưu hồ sơ vay gói 30.000 tỷ đồng để thanh tra

  Theo Ngân hàng Nhà nước, hiện 5 ngân hàng thương mại (NHTM) được giao nhiệm vụ cho vay hỗ trợ nhà ở ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP đã hoàn tất các khâu chuẩn bị để có thể triển khai cho vay đối với khách hàng từ 01/6/2013. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các NHTM được giao nhiệm vụ phải theo dõi và lưu riêng hồ sơ các khoản vay của "chương trình 30.000 tỷ" để phục vụ cho thanh tra, kiểm toán.
 • 28/05/2013 - 09:32

  Không để tiền chảy nhầm dòng

  Cần kiểm soát chặt dòng tiền để gói hỗ trợ tín dụng không chảy vào các công ty quen biết, sân sau, phục vụ lợi ích nhóm…