Hủy
LIÊN HỆ NỘI DUNG
ĐT: 089 9909 008
Email: toasoan@nhipcaudautu.vn
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO
Ms. Mai Hân
ĐT: 0982 000 127
Email: maihan@nhipcaudautu.vn
Đặt báo dài hạn gọi:
089 9909 008

LIÊN HỆ PHÁT HÀNH
TP.HCM: Ms. Mộng Cầm
ĐT: 0932 133 134 hoặc 089 9909 008 – Ext: 101
Email: mongcam@nhipcaudautu.vn
Hà Nội: Ms. Minh Hiếu
ĐT: 098 383 6818 hoặc 089 9909 008 – Ext: 108
Email: minhhieu@nhipcaudautu.vn