Hủy

1 cua Tin tức

  • 04/01/2021 - 11:05

    Người Việt Bốn Phương (712)

    Từ 9.9, “VPJ Mentoring Program 2020” có sự tham gia của 19 sinh viên sắp ra trường và những người muốn chuyển việc được lựa chọn từ 30 người đăng ký.
  • 26/11/2020 - 13:30

    McDonald’s hái quả ngọt

    Ông chủ mới của McDonald’s đã thành công khi triển khai tiếp chiến lược của người tiền nhiệm.