Hủy

2011 Tin tức

  • 21/01/2013 - 09:34

    “Hấp dẫn khối ngoại, không chỉ từ nới room”

    Việc hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài không chỉ đến từ việc nới room mà có nhiều lý do như thị trường đã xuống khá thấp, đặc biệt là nhóm cổ phiếu của những ngành hàng tốt, được nhà đầu tư nước ngoài quan tâm...