Hủy

2030 Tin tức

  • 09/02/2022 - 07:30

    Lớp học 2030

    Có rất nhiều hướng đi mà ngành giáo dục có thể bắt đầu thực hiện ngay hôm nay để tạo ra những thay đổi tích cực cho thế hệ học sinh 2030.
  • 20/12/2014 - 08:41

    Năm 2030: Người Việt sẽ cao thêm 2,5-3,5cm

    Với mức kinh phí khoảng 6.000 tỷ đồng, mục tiêu lớn nhất là nâng chiều cao của người Việt Nam đặc biệt là thế hệ trẻ đến năm 2030 cao hơn 2,5-3,5cm.