Hủy

2045 Tin tức

Kỳ vọng 2045

Kỳ vọng 2045

Chúng ta hãy cùng nhìn lại những gì đạt được trong 30 năm qua và kỳ vọng về 30 năm tới - năm 2045, khi đất nước tròn 100 năm độc lập.