Hủy

45m2 Tin tức

Bộ Xây dựng cho xây căn hộ nhỏ 45 m2

Bộ Xây dựng chấp thuận cho thí điểm triển khai thiết kế căn hộ nhỏ 45 m2/người đối với dự án khu nhà ở phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội.