Hủy

4ir Tin tức

Tầm nhìn đô thị thông minh

Tầm nhìn đô thị thông minh

TP.HCM trở thành thành phố đáng sống, bền vững có nền kinh tế hơn 250 tỉ USD vào năm 2033 không phải là viễn tưởng.