Hủy

555 Tin tức

  • 07/04/2013 - 09:27

    Cổ phiếu SCJ, SDA bị cảnh báo

    Cổ phiếu 2 công ty này bị cảnh báo từ ngày 8/4 do SCJ lỗ 11,8 tỷ đồng và SDA lỗ gần 555 triệu đồng sau thuế.