Hủy

6 tháng 2018 Tin tức

Kỷ lục xuất siêu 7,4 tỉ USD

Kỷ lục xuất siêu 7,4 tỉ USD

Tính đến hết tháng 11, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 223,72 tỉ USD, thặng dư thương mại 7,4 tỉ USD.

  • 01/08/2018 - 14:51

    PAN lãi ròng tăng gấp đôi cùng kỳ

    Sáu tháng đầu năm, PAN đạt doanh thu hợp nhất hơn 3.546 tỉ đồng, tăng 136%, còn lợi nhuận sau thuế gấp đôi cùng kỳ, đạt gần 204,7 tỉ đồng
  • 22/05/2018 - 08:12

    4 tháng, FPT lãi tăng 34%

    So với 4 tháng năm ngoái, doanh thu và lợi nhuận của FPT tăng lần lượt 22% và 34% trong điều kiện so sánh tương đương.