Hủy

6 tỷ USD Trung Quốc Tin tức

Xiaomi được định giá 45 tỉ USD

2014 xem ra là một năm hái ra tiền của Xiaomi với việc giá trị của thương hiệu này lên tới 45 tỉ USD sau khi nhận 1 tỷ USD đầu tư.