Hủy

A o show Tin tức

  • 23/12/2017 - 10:30

    Nghệ thuật đường phố thu hút du lịch

    Sau 7 tháng tổ chức 32 chương trình với đủ loại hình nghệ thuật, Ho Chi Minh City Street Show đã tạo nên diện mạo sinh động cho nghệ thuật đường phố.