Hủy

ABBA Tin tức

Năm mới, thú chơi cũ

Năm mới, thú chơi cũ

Cũng lâu lắm rồi mới có một tín hiệu vui về âm nhạc, dù không biết kéo dài được bao lâu: thú sưu tầm và nghe đĩa than quay trở lại.