Hủy

Aber Tin tức

Aber có đủ sức cạnh tranh với Grab?

Aber có đủ sức cạnh tranh với Grab?

Ứng dụng gọi xe thông minh Aber do nhóm kỹ sư người Việt du học tại châu Âu phát triển sẽ cạnh tranh khốc liệt với Grab tại thị trường Việt Nam.

XOR, XOR Việt Nam