Hủy

Als Tin tức

Vì sao Samsung nhảy vào logistics?

Vì sao Samsung nhảy vào logistics?

Chỉ tính riêng trong năm 2014, khoảng 25% lượng hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã được vận chuyển qua đường hàng không.

XOR, XOR Việt Nam