Hủy

Âm nhạc Tin tức

A.I soạn nhạc

A.I soạn nhạc

Khi trí tuệ nhân tạo (A.I) hòa trong dòng chạy sáng tạo của những người nhạc sĩ...

  • 20/07/2017 - 08:00

    Bản quyền âm nhạc: Ai thu, thu ai?

    Với quy định kinh doanh hiện hành mỗi năm trung bình một cửa hàng karaoke đã trả 20 triệu đồng tiền tác quyền tác giả âm nhạc.