Hủy

Amazon xây dựng văn phòng mới Tin tức

Khám phá văn phòng 4 tỷ USD của Amazon

Khám phá văn phòng 4 tỷ USD của Amazon

Mất 7 năm xây dựng, văn phòng Spheres mới của Amazon với thiết kế đầy sáng tạo và hệ thực vật khổng lồ là nơi làm việc của hơn 800 nhân viên

Người Tiên Phong