Hủy

Amazon xây dựng văn phòng mới Tin tức

Khám phá văn phòng 4 tỷ USD của Amazon

Khám phá văn phòng 4 tỷ USD của Amazon

Mất 7 năm xây dựng, văn phòng Spheres mới của Amazon với thiết kế đầy sáng tạo và hệ thực vật khổng lồ là nơi làm việc của hơn 800 nhân viên